تبلیغات
.:۩ اتمسفر ۩:. - تصاویری كه سانسور خبری شد/ نشست صمیمانه ی ستاره های هالیوودی با بازیگران كشورمان در تهران ...

4.jpg

 

سال vache_014.gif مبارك

 

2.jpg

4.jpg

5.jpg

 

فریده صابری،مائده طهماسبی،آنت بنینگ،آلفر وودارد

610x.jpg

610xd.jpg

n00085289-r-b-003.jpg

آنت بنینگ،الن هارینگتون(مسئول گروه)،آلفر وودارد،ویلیام هوربرگ

n00085289-r-b-012.jpg

مائده طهماسبی،آنت نینگ

n00085289-r-b-017.jpg

بهاره رهنما،آنت بنینگ

 

n00085289-r-b-006.jpg

L00900352219.jpg

L00900352419.jpg

آلفر وودارد،فاطمه معتمدآریا،آنت بنینگ

 

L00900352372.jpg

نشست سینما گران ایرانی با هنرمندان اسكاری سینمایی دنیا / معتمد آریا و وودارد

L00900352152.jpg

نشست سینما گران ایرانی با هنرمندان اسكاری سینمایی دنیا / بنینگ

 

L00900352206.jpg

L00900352024.jpg

نشست سینما گران ایرانی با هنرمندان اسكاری سینمایی دنیا / فاطمه معتمد آریا

L00900352262.jpg

نشست سینما گران ایرانی با هنرمندان اسكاری سینمایی دنیا / جهانگیر الماسی

L00900352482.jpg

L00900352520.jpg

L00900352571.jpg

سال vache_014.gif مبارك


انجمن‌های وب‌زیست - لینك باكس تمام اتوماتیك وب‌زیست - فروشگاه - سیستم چت و گفتگو